מכתבי סליחה

שלח בקשת סליחה
בטופס המוצג בעמוד זה, הנך יכול לשלוח בקשת סליחה לחברים, משפחה, עמיתים בעבודה, לעצמי, לאלוהים ועוד.

כתבו מכתב סליחה

הרגע שאתה חוזר

כשאני עוצמת עיניים אני מדמיינת לרגע תמונה מדהימה. מטוס נוחת בשדה התעופה. נשימות של כל האנשים בארץ ובעולם מפסיקות לרגע. כל המבטים אל מסך הטלוויזיה. […]

ברכה למדינת ישראל

שמדינת ישראל תהיה ארץ נקניה ופורחת והחילים של מדינת ישראל לא יצטרכו ללכת למלחמות ושהאנשים לא יצטרכו לעזוב את ביתם בגלל הקטיושות. אני מאחל למדינת […]

לגלעד שליט היקר ..

גלעד היקר…עברנו ביחד איתך את חמש שנים האחרונות אני מאחלת לך שנראה אותך בריא ושלם ושהקדוש ברוך הוא ישמור עליך מכל משמר מברכך ה׳ וחשמל […]

ותן לנו לשוב ולראותו

אלוהים שבשמים, תן להוריו של גלעד שליט, נועם ואביבה, חסד וברכה, הבא את גלעד במהרה חזרה. תן להורים המיוסרים שלא נלאים ממאמץ, תן להם לשוב […]

ברכה למדינת ישראל

שמדינת ישראל תהיה ארץ נקניה ופורחת והחילים של מדינת ישראל לא היצתרכו ללכת למלחמות בגלל השלום שמדינת שהאנשים לא היצתרכו לעזוב את ביתם בגלל הקטיושות […]