תודה

סליחה שרשמתי את הסודות

סליחה שרשמתי את הסודות של מה שנוגע לגבי הקהילה ששיכת לי….סלך לי ברחמיך הרבים כי לא התכוונתי ולא ידעתי שזה אסור סלח לי אבי שבשמיים. […]

תודה ויד

תודה לכל הטוב שעדיין קיים סביבי לכל האנשים שנונתים לי יד מצחיקים אותי בלי שום רצון לתמורה נותנים לי השראה למרות הקושי ועדיין שומעים את […]

תודה לך הבורא

תודה על החיים ,תודה על כך שאתה מכוון אותי תודה על הכוחות שאתה נותן לי ליצור את חיי בצורה הנעלה והטובה ביותר . אלוקים תודה […]