סליחה לאלוהים

סליחה אבא

סליחה אבא שלי שבשמיים! סליחה שחטאתי לפניך! סליחה עם אשמתי אותך בטעויות שלי! סליחה שאני לא מספיק מעריך אותך ולא מעריך את הדברים הקטנים שנתת […]

סליחה לבני זל

בני שלי 12 שנה חלפו מאז שבחרתה להיות אם כל המלאכים בשמים רק בתחילת התבגריות החלתה להפרד מאמא מאחיך עקב המצב הבריאותי אני פחות פוקדת […]