סליחה גם אני נפגעתי

סליחה שבחרנו בכם

סליחה, שהיינו מטומטמים בבחירות האחרונות סליחה, שנרדמנו בבחירות סליחה, שהאמנו לתעמולה סליחה. שלא היינו חכמים יותר ובקשת הסליחס הגדולה ביותר–שאנחנו לא מתעוררים סיפורי סליחה וסליחות […]

לאמא,אבא,דורית אחותי,

אני מצטערת אל כל הדברים הרעים שאני עשיתי לכם השנה אני באמת נורא נורא מצטערת אני לא התכוונתי לפגוע בכם אני מקווה שאתם סולחים ואני […]