סליחה גם אני נפגעתי

למשרד החינוך

אתם צריכים לבקש סליחה ממני ומהחברים שלי על ההפליה והתת רמה של המורים שלימדו אותנו ההזנחה הפושעת ומה לא אני רואה שזה עדיין נמשך ואתם […]