סליחה בעבודה

סולחת לך רונית

אני יודעת שאת עובדת קשה מאוד והכעס כלפי לא היה הוגן אני יודעת שלזה לא בגללי אלא בגלל מעשה שהיה בעצם אי הבנה אני מבקשת […]