סליחה בזוגיות

סליחה!!! ושערי שמיים

בס"ד יום כיפורים בפתח…. ושערי שמיים כרגע פתוחים לשמוע את תפילותינו וסליחותינו… ועכשיו זהו המאמץ הכמעט אחרון לפני שנה שלמה שבה נקווה כי לא נחטא,אמן!!! […]

סליחה שלא חיבקתי מספיק

סליחה שהייתי אדיש סליחה שהדחקתי את מה שהרגשתי סליחה שלא נתתי לעצמי להיפתח סליחה שלא הערכתי ולא הבנתי עד כמה את אוהבת אותי סליחה שזלזלתי […]

סליחה, אוהד נתתי לך להתקרב

סליחה שהרחקתי אותך ממני, סליחה שלא נתתי לך להתקרב חזרה כשהכי היית צריך אותי.. סליחה! סליחה שפגעתי בך, ואיבדתי אותך סליחה שלא ידעתי מה יש […]

סליחה שנעלמתי צריך לחשוב

סליחה שנעלמתי, הייתי צריך לחשוב אני לא רגיל למערכות יחסים כאלו ארוכות אני מפחד מהתחייבות אני חושב שאת אדם נהדר אבל אני מרגיש חנוק, מצטער […]