סליחה בבית הספר

משעמם לי

משעמם לי משעמם לי משעמם לי סליחה ש משעמם לי ואני מפריע לבנות בכיתה סליחה שאני קורא להן בשמות סליחה שהמורה משעממת אותי אילנה המנהלת […]

סליחה למפקד ב"ס

אני מצטערת שאמרתי על הב"ס ככה! אני מתחרטת על זה ואפילו היו לי סיוטים מזה אני מצטערת מכל הלב אני לא התכוונתי ואני לוקחת את […]