מאמרים

כתבות ומאמרים
במדור זה, ניתן להתעדכן בכתבות ומאמרים, לקרוא דיעות אישית ולספר לנו על כל נושא המטריד אתכם, או קרוב לליבכם.
ברכות ליום כיפור

ברכות ליום כיפור ביום כיפור מרבים אנו לעשות חשבון נפש בערב יום הכיפורים אנו מאחלים ומתפללים ל"גמר חתימה טובה" לקראת השנה החדשה . לאחר יום […]

מנהגי יום כיפור

יום כיפור, חל בתאריך י' בתשרי. ביום זה עורכים חשבון נפש ומבקשים סליחה וכפרה על חטאים שבין אדם לאלוהים ובין אדם לחברו לפי התורה, מטרת […]

הכותל המערבי והתפילות

הכותל המערבי של הר הבית הוא האתר הקדוש מכל אתרי הקדושה של ארץ-ישראל ועם ישראל. הכותל נחשב כשריד היחיד מבית-המקדש עצמו. במקורותינו נאמר הנו המקום הסמוך ביותר למקומה […]

כפרות – הסבר על הכפרות

כפרות העברת חטאים ומחילת עוונות, היטהרות על ידי הבעת חרטה על העבר וקבלה על העתיד, בתקווה תמורה כנגד עונש על העברות מידי אלוהים. זמן הכפרות […]

פיוט אדון הסליחות

אדון הסליחות אדון הסליחות הינו אחד הפיוטים העתיק, והידוע ביותר מביניהם. הפיוט נאמר על ידי עדות המזרח ומספר על תכונותיו וחסדיו של אדון הסליחות , […]

יום כיפור – יום הכיפורים

בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם…" "…כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם,לפני ה' תטהרו  יום כיפור / יום הכיפורים: חל בי' בתשרי, הוא […]