כתבו מכתב לאלוהים

כתבו את מכתב לאלוהים ואנחנו נתמין אותו בין אבני הכותל